1 min read

Rugăciunea curată și sensul vieții

Foarte puțini sunt oamenii care își vin în fire, care înțeleg ce este viața.

Ne rugăm lui Dumnezeu numai cu trupul, cu buzele – împlinim aceasta de formă, și atunci pierdem duhul. Mijloace precum rugăciunea și postul ne slujesc la înălțarea sufletului, la întoarcerea lui către starea cea dintru început.

Trebuie să ne ostenim, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca întru noi să se împlinească însușirile Mântuitorului Hristos.

Știm că El a fost blând, pașnic și bun – și noi trebuie să ne ostenim să fim așa, dar noi nu avem putere pentru a face asta, și pentru aceasta trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Așa cum este cu neputință ca becul să lumineze fără curent electric, așa nici noi nu putem fără Dumnezeu, precum și spune Domnul: „Fără de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15, 5)


Stareţul Tadei de la Vitovniţa († 13 Aprilie 2003)