3 min read

Ce este Adevărul?

Altul este Adevărul decât acela pe care-l imaginează mintea omenească.

Mărturisirea cutremurătoare a Sfântului inchisorilor Valeriu Gafencu:

▪ Alta este viaţa decât aceea pe care şi-o închipuie oamenii.
▪ Altul este omul însuşi, decât aceea ce se închipuie el a fi.
▪ Altul este Adevărul decât acela pe care-l imaginează mintea omenească.

Vreau să fiu sincer şi deschis până în cele mai adânci fibre ale sufletului. Cu primul pas pe care l-am făcut în închisoare m-am întrebat pentru ce am fost închis. Pe planul vieţii sociale, privind relaţiile mele cu lumea în care am trăit, întotdeauna am fost privit ca foarte bun, un exemplu de conduită morală.

Dacă intram în conflict cu cineva, era numai pentru Adevăr. După mult zbucium, după multă durere trăită, când paharul suferinţelor se umpluse, a venit o zi sfântă, în iunie 1943, când am căzut cu faţa la pământ, îngenuncheat, cu fruntea plecată, cu inima zdrobită, într-un hohot de plâns. Îl rugam pe Dumnezeu să-mi dăruiască lumina. La acea dată îmi pierdusem toată încrederea în oameni. Îmi dădeam perfect de bine seama că mă găseam în adevăr, pentru ce dar sufeream?

Din tot sufletul meu plin de elan rămăsese numai iubirea. Nimeni nu mă înţelegea. În plânsul meu prelung am început să bat metanii.

Şi deodată… o! … Doamne! Ce mare eşti Tu, Doamne! Mi-am văzut tot sufletul meu plin de păcate, rădăcina tuturor păcatelor omeneşti am găsit-o în mine. Vai, atâtea păcate, şi ochii sufletului meu împietrit de mândrie nu le vedeau. Ce mare este Dumnezeu! Văzându-mi toate păcatele, am simţit nevoia de a le striga în gura mare, de a mă lepăda de ele. Şi o pace adâncă, un val adânc de lumină şi dragoste mi s-a revărsat în inimă! Imediat cum s-a deschis uşa am ieşit vijelios din celulă şi m-am dus la fiinţele care ştiam că mă iubesc cel mai mult şi la cei ce mă urau şi care greşiseră cel mai mult faţă de mine şi le-am mărturisit deschis, fără nici un înconjur:

„Sunt cel mai păcătos om. Nu merit încrederea ultimului dintre oameni. Sunt fericit!”. Toţi au rămas înmărmuriţi. Unii m-au privit cu dispreţ, alţii cu indiferenţă, unii m-au privit cu iubire, pe care ei înşişi nu şi-o puteau explica. Un singur om mi-a spus: „Meriţi să fii sărutat!”. Dar eu am fugit repede în celula mea, mi-am trântit capul în pernă şi mi-am continuat plânsul mulţumind şi slăvindu-L pe Dumnezeu. La ora aceea atitudinea mea era cu totul de neînţeles.

Oamenii împietriţi în păcate trăiau departe de propria lor realitate sufletească. Mai târziu, câţi nu mi-au mulţumit că prin smerenia mea i-am salvat pe ei! De la acea dată am început conştient lupta împotriva păcatului. De-aţi şti voi ce grea luptă este războiul cu păcatul!

Vreau să ştiţi că nu numai aici dar şi când eram afară am luptat foarte mult împotriva păcatului (aici mărturiseşte că deşi a fost ispitit trupeşte nu a căzut, nu a păcătuit, ci a rămas curat). În închisoare mi-am cercetat sufletul şi mi-am dat seama că chiar dacă n-am păcătuit cu fapta, cu vorba şi mai ales cu gândul am greşit.

M-am dus la preot şi după un adânc examen de conştiinţă m-am spovedit. Mărturisirea m-a despovărat de ele. Şi o luptă continuă duc mereu. Lupta nu încetează până la moarte. Fără pocăinţă nici un om nu poate face nici un pas înainte. Cine fuge de realitatea propriului suflet e un mincinos. (...)

Ce este viaţa? E un dar al lui Dumnezeu dat nouă oamenilor pentru a ne curăţi sufletele de păcat şi a ne pregăti, prin Hristos, pentru a primi viaţa veşnică.

Ce este omul? O fiinţă creată din nemărginita iubire a lui Dumnezeu, căreia i-au fost puse în faţă fericirea şi moartea spre a alege. (...) Fiţi foarte atenţi. În viaţa socială oamenii se privesc şi se judecă nu după ce sunt ei în fond, ci după ce par ei în formă.

Nu vă faceţi iluzii despre om, căci cine face aceasta va suferi amar, însă iubiţi-l. Unul singur este desăvârşit, Unul singur este bun, Unul singur este curat: Hristos-Dumnezeu! (...) Şi acum: ce este Adevărul? Adevărul este Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Căutaţi să vă apropiaţi sincer de Hristos şi lăsaţi lumea cu păcatele ei în pace.