1 min read

În ce speră de fapt creștinii

Nu într-o viață mai comodă, nu în succese la examene și la job, nici măcar în sănătate și alte fericiri.

Creștinii speră în facerea în Cel care face noi toate și care va aduce Împărăția Sa:

1 Şi-am văzut un cer nou şi un pământ nou; fiindcă cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este.

 2 Şi-am văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă’mpodobită pentru mirele ei.

 3 Şi-am auzit venind din tron un glas puternic care zicea: „Iată locuirea lui Dumnezeu cu oamenii; şi El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Său şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei.

 4 Şi El va şterge toată lacrima din ochii lor; şi moarte nu va mai fi; nici bocet, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi lucruri au trecut”.

 5 Şi Cel ce şedea pe tron a zis: „Iată, Eu le fac pe toate noi”.

Apocalipsa 21, Biblia Ortodoxa traducere Bartolomeu Anania

Bogdan Duca